Prowadzenie księgowości to niewątpliwie bardzo odpowiedzialne zadanie wymagające dużej skrupulatności i uwagi. Trzeba być dokładnym i rzetelnym, bowiem każdy błąd pociąga za sobą wymierne i dotkliwe dla podatnika konsekwencje. Przedsiębiorcy (bowiem to przede wszystkim oni korzystają z usług księgowych) mają jednak możliwość dochodzenia odszkodowania od niesolidnych księgowych, zapewnia im to księgowy ubezpieczenie jak zadbać o czarny samochód.

Ochrona interesów klientów i samych księgowych

Fakt posiadania takiego ubezpieczenia przez księgowego nie tylko podnosi jego wiarygodność w oczach klientów, którzy posiadają dzięki temu gwarancję wypłaty im zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy narażone zostaną ich interesy, ale także chroni samego księgowego. Nie odpowiada on wówczas majątkiem własnym, tylko odpowiedzialność ta, zgodnie oczywiście z warunkami umowy ubezpieczeniowej, przejęta zostaje przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiada on wykupioną polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

 

Autor zdjęcia: homethods