Przedsiębiorca decydujący się na zawarcie umowy na świadczenie usług rachunkowych z księgowym, powinien zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej, na jaką opiewa polisa tegoż księgowego. Przepisy prawa narzucają biurom rachunkowym i doradcom podatkowym wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie biur rachunkowych stanowi, bowiem realne zabezpieczenie dochodzenia roszczeń od księgowego, na skutek popełnionych przez niego błędów lub zaniechań.

Czytaj dalej