Należyte rozliczanie się z urzędem podatkowym jest w myśl przepisów polskiego prawa podstawowym obowiązkiem podatnika. To na nim spoczywa odpowiedzialność za poprawność wszelkich rozliczeń ze skarbówką. Przedsiębiorca może samodzielnie prowadzić swoje księgi rachunkowe, lub wynająć w tym celu biuro rachunkowe, które zrobi to za niego. Wielu przedsiębiorców wychodzi wówczas z błędnego założenia, że zdejmuje w ten oto sposób ze swoich barków ciężar odpowiedzialności podatkowej.

Błędy w księgach rachunkowych

Przepisy o ordynacji podatkowej mówią, wprost, że za błędy księgowe winę ponosi bezpośrednio podatnik, to on, bowiem posiada obowiązek prawidłowego rozliczania się z fiskusemPrzepisy o ordynacji podatkowej mówią, wprost, że za błędy księgowe winę ponosi bezpośrednio podatnik, to on, bowiem posiada obowiązek prawidłowego rozliczania się z fiskusem. Podatnikowi przysługuje jednak prawo dochodzenia swoich praw przed sądem cywilnoprawnym z obowiązkowego ubezpieczenia biura rachunkowego.

Dążąc do tego, by uniknąć przykrych i negatywnych dla przedsiębiorstwa skutków kontroli skarbowej, decydując się na zaangażowanie biura rachunkowego, warto sprawdzić czy firma ta posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania takich usług. Prowadzenie biura rachunkowego wymaga, bowiem posiadania certyfikatu wydawanego przez Ministra Finansów, a w przypadku doradców podatkowych – wpisu na listę takich doradców.

Ubezpieczenie OC

Bardzo istotną kwestią jest to, czy biuro rachunkowe ubezpieczenie posiada. Teoretycznie, w myśl prawa każdy podmiot tego typu ma obowiązek wykupienia polisy OC, nie mniej wato każdorazowo sprawdzić zakres i warunki ubezpieczenia biura rachunkowego, z którym podejmujemy współpracę. Przepisy regulują wysokość tego ubezpieczenia, na chwilę obecną wynosi ono kwotę dziesięciu tysięcy euro, choć może być wyższa.

Dobre, renomowane biura rachunkowe na ogół podnoszą kwoty swojego ubezpieczenia OC, chcąc w ten sposób jak najlepiej chronić interesy swoje i swoich klientów. W branży takiej jak księgowość, bardzo łatwo popełnić jest błąd, który zaskutkuje poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy, warto, więc ryzyko takie minimalizować. A poza starannością w prowadzeniu ksiąg, najlepszym sposobem na minimalizowanie ryzyka jest posiadanie dobrego ubezpieczenia.

Umowa prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa

Przed podpisaniem umowy z biurem rachunkowym, warto wnikliwie przyjrzeć się jego treści pod kątem zapisów mogących ograniczać odpowiedzialność biura. Nieuczciwe biura rachunkowe stosują, bowiem zapisy, które skutecznie ograniczają, lub wręcz zwalniają je niemalże całkowicie z odpowiedzialności względem swojego klienta.

Naturalnie, w sytuacji, gdy przedsiębiorcy uda się dowieść winy biura rachunkowego i tak może on dochodzić zadośćuczynienia, jednak zapisy w umowie mogą znacznie utrudniać te procedury, zarówno w dochodzeniu praw przed ubezpieczycielem jak i przed sądem.

Pamiętać należy o tym, że kodeks cywilny, który określa sposób zawierania takich umów zezwala na dowolne kształtowanie stosunków cywilnoprawnych pomiędzy stronami tak, więc warto negocjować umowę pod kątem zabezpieczenia swoich interesów i interesów swojego przedsiębiorstwa.